Vi erklærer sexismen for død!

Vi erklærer sexismen for død!